Gwarancja i zwroty

Masz problem z akumulatorem ? W pierwszej kolejności zgłoś się do nas- niezależnie czy był kupiony u nas zawsze jesteśmy pomocni i gotowi na to by sprawdzić Twój akumulator.

Często szybkie zdiagnozowanie problemu pozwala nam cieszyć się z użytkowania akumulatora kilka razy dłużej.

Ważność gwarancji

Na zakupiony akumulator określony w karcie gwarancyjnej dołączonej do niego udziela się 24 miesięcznej gwarancji od daty sprzedaży akumulatora z wyjątkiem akumulatorów do aut ciężarowych i dostawczych, motocykli, maszyn budowlanych, taksówek, ambulansów i innych pojazdów użytkowych – na które przysługuje 12 miesięczna gwarancja oraz z wyjątkiem akumulatorów do ciągników i maszyn rolniczych, na które obowiązuje 18 miesięczna gwarancja.

Akumulatory Grom, Forse, Centra Futura są objęte 36 miesięczną gwarancją od daty sprzedaży z wyjątkiem akumulatorów do aut ciężarowych i dostawczych, motocykli, maszyn budowlanych, taksówek, ambulansów i innych pojazdów użytkowych – na które przysługuje 12 miesięczna gwarancja oraz z wyjątkiem akumulatorów do ciągników i maszyn rolniczych, na które obowiązuje 18 miesięczna gwarancja.

Jakie produkty są objęte gwarancją?

 1. Gwarancja obejmuje bezpłatna wymianę akumulatora, w przypadku wystąpienia w nim wady z winy producenta.
 2. Reklamacje należy zgłosić w placówce handlowej, w której akumulator został nabyty, niezwłocznie po stwierdzeniu wady.
 3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego akumulatora wraz z oryginalną kartą gwarancyjną i dokumentem zakupu (faktura, paragon) lub jego kopii do punktu sprzedaży.
 4. Ocena zasadności zgłoszonej reklamacji zostanie dokonana w terminie do 30 dni licząc od dnia dostarczenia lub odebrania przez gwaranta reklamacji.

Gwarancja nie obejmuje:

 1. Wszelkich uszkodzeń mechanicznych obudowy, końcówek biegunowych oraz przypadków deformacji termicznej.
 2. Uszkodzeń powstałych wskutek złej lub niezgodnej z przeznaczeniem eksploatacji akumulatora lub spowodowanych niesprawną instalacją elektryczną w pojeździe.
 3. Spływu masy czynnej z płyt akumulatorowych.
 4. Uszkodzeń wynikłych ze stosowania preparatów do elektrolitu lub powstałych w wyniku uzupełniania akumulatora elektrolitem zamiast wodą destylowaną.
 5. Rozładowania akumulatora lub zasiarczenia ogniw akumulatora powstałego w wyniku długotrwałej eksploatacji w stanie niedoładowania lub przechowywania akumulatora w stanie rozładowanym.
 6. Uszkodzeń wynikłych z wykorzystywania niesprawnych urządzeń doładowujących (prostowników).
 7. W przypadku głębokiego rozładowania akumulatora poniżej 8V z winy użytkowania następuje utrata gwarancji.
 8. Do wszystkich spraw nie objętych warunkami niniejszej gwarancji mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2002r., o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (dz. U. Nr. 141, poz. 1176).
 

Na czas rozpatrzenia reklamacji firma nie wydaje akumulatorów zastępczych.


Pobierz kartę gwarancyjną Banner

Pobierz kartę gwarancyjną Bat

Pobierz kartę gwarancyjną Centra

Pobierz kartę gwarancyjną Enerblock

Pobierz kartę gwarancyjną Exide

Pobierz kartę gwarancyjną Varta

Pobierz kartę gwarancyjną Tab

Pobierz kartę gwarancyjną Motrex

Pobierz kartę gwarancyjną Yuasa

Pobierz kartę gwarancyjną Zap

To Top