Gwarancja i zwroty

Ważność gwarancji

Na zakupiony akumulator określony w karcie gwarancyjnej dołączonej do niego udziela się 24 miesięcznej gwarancji od daty sprzedaży akumulatora z wyjątkiem akumulatorów do aut ciężarowych i dostawczych, motocykli, maszyn budowlanych, taksówek, ambulansów i innych pojazdów użytkowych – na które przysługuje 12 miesięczna gwarancja oraz z wyjątkiem akumulatorów do ciągników i maszyn rolniczych, na które obowiązuje 18 miesięczna gwarancja.

Jakie produkty są objęte gwarancją?

 1. Gwarancja obejmuje bezpłatna wymianę akumulatora, w przypadku wystąpienia w nim wady z winy producenta.
 2. Reklamacje należy zgłosić w placówce handlowej, w której akumulator został nabyty, niezwłocznie po stwierdzeniu wady.
 3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego akumulatora wraz z oryginalną kartą gwarancyjną i dokumentem zakupu (faktura, paragon) lub jego kopii do punktu sprzedaży.
 4. Ocena zasadności zgłoszonej reklamacji zostanie dokonana w terminie 14 dni licząc od dnia dostarczenia lub odebrania przez gwaranta reklamacji.

Gwarancja nie obejmuje:

 1. Wszelkich uszkodzeń mechanicznych obudowy, końcówek biegunowych oraz przypadków deformacji termicznej.
 2. Uszkodzeń powstałych wskutek złej lub niezgodnej z przeznaczeniem eksploatacji akumulatora lub spowodowanych niesprawną instalacją elektryczną w pojeździe.
 3. Spływu masy czynnej z płyt akumulatorowych.
 4. Uszkodzeń wynikłych ze stosowania preparatów do elektrolitu lub powstałych w wyniku uzupełniania akumulatora elektrolitem zamiast wodą destylowaną.
 5. Rozładowania akumulatora lub zasiarczenia ogniw akumulatora powstałego w wyniku długotrwałej eksploatacji w stanie niedoładowania lub przechowywania akumulatora w stanie rozładowanym.
 6. Uszkodzeń wynikłych z wykorzystywania niesprawnych urządzeń doładowujących (prostowników).
 7. W przypadku głębokiego rozładowania akumulatora poniżej 8V z winy użytkowania następuje utrata gwarancji.
 8. Do wszystkich spraw nie objętych warunkami niniejszej gwarancji mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2002r., o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (dz. U. Nr. 141, poz. 1176).
 

Na czas rozpatrzenia reklamacji firma nie wydaje akumulatorów zastępczych.

Reklamacja i zwroty

Aby dokonać zwrotu lub wymiany części prosimy o ich nie montowanie, nie używanie i nie instalowanie do pojazdu i jego elementów wyposażenia. Część musi znajdować się w oryginalnym opakowaniu tzn: nienaruszonym, bez jakichkolwiek własnych napisów, nie oklejonych żadną dodatkową taśmą bezpośrednio na opakowaniu produktu. Zwracany towar powinien być odpowiednio zabezpieczony, aby nie uległ uszkodzeniu w czasie transportu. Za właściwe wysłanie towaru odpowiedzialny jest nadawca. Koszty dostawy zwracanego, poprawnie dobranego towaru pokrywa zamawiający. Zwracany towar przesyłamy na adres naszej firmy za pomocą Poczty Polskiej lub wybranej firmy kurierskiej.

W ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki możesz zrezygnować z zakupu i zwrócić nam zakupiony produkt.

W ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki możesz wymienić zakupiony produkt na inny. W takim przypadku zwróć nam zakupiony produkt i opisz na co chcesz go wymienić. Dostarczymy Ci nowy towar wraz z korektą dokumentu sprzedaży.

W przypadku gdy produkt, który otrzymałeś nie zgadza się z zamówieniem, nie działa, jest niekompletny lub uszkodzony prosimy o rozpoczęcie procesu reklamacji.

To Top