Zużyte akumulatory

♻️ Chroń środowisko naturalne. Oddawaj zużyte akumulatory i baterie do recyklingu. ♻️

Akumulatory są produktami, które po zużyciu stają się odpadami o charakterze niebezpiecznym. W celu ochrony środowiska naturalnego należy je poddawać recyklingowi. Ma to na celu nie tylko zmniejszenie zalegających na wysypiskach odpadów, ale przede wszystkim ograniczenie zużycia nieodnawialnych zasobów surowców naturalnych. Dzięki zastosowaniu odpowiednich technologii przerobu zużytych akumulatorów można uzyskać poszukiwane surowce o wysokim stopniu czystości: ołów rafinowany i jego stopy, siarczan sodu stosowany do produkcji detergentów oraz w przemyśle szklarskim, papierniczym i tekstylnym, a także polipropylen – jedno z najbardziej wartościowych tworzyw sztucznych na rynku.

Zużyte akumulatory stanowią zagrożenie głównie ze względu na ołów, kadm i nikiel. Gdy zostaną wprowadzone do środowiska powodują zakłócenia procesów samooczyszczania w wodach i glebie oraz powodują, że oczyszczalnie ścieków pracują z dużo mniejszą wydajnością. Może nastąpić: skażenie wód gruntowych, stanowiących źródło wody pitnej. Dlatego troszcząc się o środowisko naturalne i respektując obowiązujące przepisy, firma SPECPART prowadzi zbiórkę zużytych akumulatorów, które są przechowywane i magazynowane zgodnie z przepisami prawa.

To Top